Quảng Ninh: Bàn giao tàu hàng 53.000 tấn đóng tại Công ty đóng tàu Hạ Long

Tin mới

15/11/2012 18:32

T.Tiên