Quảng Ninh: Hoàn thành việc đúc tượng đồng 138 tấn Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử

Tin mới

11/12/2012 17:14

T.Tiên