Quảng Trị: Thu giữ 100 kg thuốc nổ vận chuyển trái phép ở H.Hướng Hóa

Tin mới

26/10/2012 21:20

 

Thi Nhân