Romania bỏ phiếu bầu 330 hạ nghị sĩ và 170 thượng nghị sĩ ngày 9-12

Tin mới

09/12/2012 14:21

M.Nhung