Samsung có thể ngừng bán màn hình LCD cho Apple từ 2013

Tin mới

23/10/2012 13:06

Phong Linh