Sáng 5-12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông gió giật cấp 8-9

Tin mới

04/12/2012 17:32

 

T.Nguyên