Sau năm 2014, Mỹ có thể duy trì dưới 10.000 quân tại Afghanistan

Tin mới

08/01/2013 13:19

Phong Linh