Sở Công Thương Quảng Ngãi kiến nghị bỏ 8 dự án thủy điện qui hoạch “treo"

Tin mới

01/11/2012 16:46

 

Phong Linh