Sóc Trăng: Hỗ trợ 7 bộ nhạc ngũ âm và 7 bộ trống Chhay Yam cho 7 trường dân tộc nội trú

Tin mới

14/11/2012 00:00

M.Nhung