Somalia: Tân Thủ tướng Abdi Farah Shirdon Saaid tuyên thệ nhậm chức

Tin mới

18/10/2012 10:00

T.Nguyên