Sri Lanka: Ông Shirani Bandaranayake, chánh án tòa án tối cao bị cách chức

Tin mới

13/01/2013 21:42

T.Tiên