Standard & Poor's hạ bậc tín nhiệm 3 ngân hàng của Pháp

Tin mới

26/10/2012 13:54