Syria: 2 tướng không quân đào ngũ khỏi chính quyền Assad, gia nhập quân đối lập ở TNK

Tin mới

29/12/2012 08:18

B.T.H