Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến 6-12

Tin mới

02/12/2012 21:09

T.Tiên