Tàu Hải quân Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 1 - 3/1

Tin mới

01/01/2013 12:52


Phong Linh