Tàu Hải quân TS 04 hỗ trợ thực phẩm cho tàu QNg 96355 TS gặp nạn trên biển

Tin mới

05/12/2012 11:01

 

Phong Linh