Thái Bình: Khởi công dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và Thái Bình ngày 11-1

Tin mới

12/01/2013 04:00

M.Nhung