Thái Lan định đầu tư 2.570 tỉ baht (90 tỉ USD) cho cơ sở hạ tầng

Tin mới

07/10/2012 09:59