Thanh Hoá: Khó khăn trong sắp xếp, ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai

Tin mới

12/08/2012 08:41

M.Khuê