Thanh Hóa: Sân bay Thọ Xuân sẽ vận hành vào ngày 5-2, trở thành sân bay thứ 22 của VN

Tin mới

20/01/2013 13:53

M.Nhung