Thổ Nhĩ Kỳ cho nghỉ hưu 55 tướng và đô đốc, trong đó 37 người nghi có âm mưu lật đổ chính phủ

Tin mới

05/08/2012 09:40

M.Nhung