Thỏa thuận về đơn giản hóa quy chế thị thực giữa Nga - Mỹ có hiệu lực từ 9-9

Tin mới

10/09/2012 13:00

M.Nhung