Thừa Thiên - Huế triển khai đặt bản đồ chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa tại các điểm di tích

Tin mới

26/01/2013 13:00

B.T.H