Thủy điện Sơn La đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 11,4 tỉ kWh

Tin mới

08/10/2012 18:56

T.Nguyên