Tỉ lệ thất nghiệp của Eurozone tháng 11-2012 tăng lên 11,8%, cao nhất kể từ 1999

Tin mới

09/01/2013 03:30

M.Nhung