Tỉ lệ thất nghiệp tại Eurozone tháng 8 tăng cao kỷ lục, lên 18,2 triệu người

Tin mới

02/10/2012 03:29

M.Nhung