Tộc người Maya ở Guatemala bác bỏ huyền thoại về ngày tận thế 21-12

Tin mới

25/10/2012 11:30

 

T.Nguyên