Tổng thống Mỹ trao "Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn" cho Nga

Tin mới

21/12/2012 07:28

Phong Linh