Tổng vốn ODA tài trợ cho VN năm 2013 đạt 6,485 tỉ USD; giảm gần 1 tỉ USD

Tin mới

10/12/2012 18:11

 

Phong Linh