TPHCM: 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp ngừng hoạt động do kinh doanh khó khăn