TPHCM: Đắp ngay đê quây ngăn đầu rạch Trâm (quận 12) để khống chế mực nước triều

Tin mới

25/12/2012 05:00

M.Nhung