Trà Vinh: Thông xe kỹ thuật cầu Láng Chim dài 445 m, sau gần 10 năm thi công

Tin mới

30/12/2012 20:06

T.Tiên