Trà Vinh: Tôm sú vụ 2 tiếp tục chết trên diện rộng, thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng

Tin mới

07/08/2012 18:02

T.Kim