Triều Tiên sắp cho báo chí Nhật tham qua đặc khu kinh tế Rason lần đầu tiên

Tin mới

28/10/2012 10:20

M.Nhung