Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh quan trắc trái đất trong tháng 12 này

Tin mới

01/12/2012 20:59

T.Kim