Trung Quốc: Mang tổ yến không khai báo với nhân viên sân bay sẽ bị phạt gần 800 USD

Tin mới

31/10/2012 16:41

 

Phong Linh