Trung Quốc: Người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương gia nhập phe nổi dậy Syria

Tin mới

30/10/2012 07:25


Phong Linh