Trung Quốc: Nô nức kết hôn ngày 12-12 vì những con số này nghe giống "mãi yêu, mãi yêu, mãi yêu"

Tin mới

12/12/2012 18:43

B.T.H