Trung Quốc tuyên bố tìm thấy bản đồ chứng tỏ "chủ quyền Điếu Ngư"

Tin mới

26/10/2012 07:31


T.Nguyên