TT A.M.Hadi cảnh báo Yemen có thể nội chiến nếu đối thoại dân tộc ngày 15-11 không thành

Tin mới

28/09/2012 14:00

M.Nhung