Từ 1-1-2013, giá đất cao nhất trên địa bàn Đắk Lắk là 38 triệu đồng/m2

Tin mới

31/12/2012 09:40

T.Tiên