Tuyên Quang: "Vàng tặc" dùng thuyền nhỏ trang bị máy hút khai thác vàng sa khoáng

Tin mới

19/10/2012 00:00

M.Nhung