Tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone trong tháng 10 tăng kỉ lục lên 11,7%

Tin mới

01/12/2012 12:49

B.T.H