Úc: Siêu bão tấn công Brisbane với 4.000 đợt sét/giờ

Tin mới

17/11/2012 12:20

B.T.H