UNEP: Khoảng 32% lương thực (1,3 tỉ tấn/năm) đang bị thất thoát hoặc lãng phí

Tin mới

17/10/2012 01:30

M.Nhung