Venezuela là nước đầu tiên bỏ thị thực nhập cảnh đối với người Palestine ngày 6-12

Tin mới

07/12/2012 02:30

M.Nhung