Venezuela: Ông Diosdado Cabello, đồng minh của TT Chavez, được bầu lại làm chủ tịch quốc hội ngày 5-1

Tin mới

06/01/2013 12:59

M.Nhung