Việt Nam bàn giao Trường THPT Luông Nậm Thà (TX Luông Nậm Thà) cho Lào

Tin mới

13/08/2012 13:20
T.Nguyên