Việt Nam ủng hộ Philippines 50.000 USD để khắc phục hậu quả bão Bopha

Tin mới

11/01/2013 19:10

 

T.Nguyên