Vietnam Airlines triển khai dịch vụ ưu tiên cho khách hàng cao cấp bay nội địa từ 20-12

Tin mới

19/12/2012 20:22

M.Nhung